site uptime monitor

Visie

De visie van NedVast richt zich op het ontwikkelen en realiseren van kwalitatief hoogwaardige en duurzame plannen, in samenwerking met gemeenten en derden. Hierbij staan het gemeentelijk beleid en haar geformuleerde programmatische- en ruimtelijke randvoorwaarden centraal. Daarnaast is het van groot belang dat deze plannen bijzonder goed aansluiten op de wensen en behoeften van de toekomstige huurders, kopers, gebruikers, bewoners. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich prettig voelen in hun woon- en leefomgeving. Ons streven is dan ook om een kwalitatief hoogwaardige bijdrage te leveren aan de bebouwde omgeving hetgeen resulteert in wervende en onderscheidende stedenbouw en architectuur.

 

Over NedVast: Strategie »