site uptime monitor

Algemeen

Ontwikkeling / vastgoedbelegging

 

In de loop der jaren heeft NedVast zich een vooraanstaande positie in de bouw- en vastgoedmarkt verworven als vastgoed-ontwikkelaar en vastgoed-belegger. NedVast is multidisciplinair en richt zich met haar businessunits op alle fasen van het huisvestingsproces. De nauwe samenwerking tussen de eigen specialisten op het gebied van planontwikkeling, projectmanagement, architectuur, engineering, en vastgoedmanagement garandeert een inzichtelijk, beheersbaar en optimaal project. Vanaf de start van het project tot en met de oplevering dragen wij zorg voor een integrale bewaking van de projectmatige beheersaspecten.

 

Huisvestingsadvies / disciplines

 

NedVast verenigt in eigen huis alle disciplines van het bouwproces in goed op elkaar ingespeelde projectteams. Hierdoor kan direct duidelijkheid worden verkregen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van wensen. Kan goed op specifieke eisen worden ingespeeld en kunnen tussentijds wijzigingen snel en adequaat worden verwerkt. Tekenen en rekenen gaan gelijk op zodat er een optimale balans tussen kosten en kwaliteit ontstaat. En omdat wij traditioneel opeenvolgende activiteiten overlappend laten plaatsvinden, kunnen we een project sneller tot stand brengen. De opdrachtgever weet zich verzekerd van een comfortabel en helder huisvestingsproces. Een gebouw op maat, voor de afgesproken prijs en binnen de overeengekomen tijd.

 

Werkterreinen

 

NedVast is actief in de nieuwbouw, verbouw, renovatie en het beheer en onderhoud. Zowel integrale project opdrachten onder volledige verantwoordelijkheid als adviesopdrachten voor onderdelen zijn bij NedVast in goede handen, ook bij een op zichzelf staande opdracht voor bijvoorbeeld architectuur of projectmanagement ervaart de opdrachtgever immers al de voordelen van de integrale achtergrond van onze vakspecialisten. Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de projectontwikkeling en de beleggers wereld.

 

Over NedVast: Visie »